Osuszacze ziębnicze – filtry sprężonego powietrza

Osuszacze ziębnicze są urządzeniami, które służą do osuszania powietrza z wilgoci jaką jest para wodna. Osuszacze ziębnicze schładzają pochłaniane powietrze wraz z zawartą w nim parą wodną do niskiej temperatury, bliskiej temperaturze zamarzania wody wyniku schłodzenia powietrza następuje skraplanie zawartej w nim wilgoci. Skroplona wilgoć czyli woda  jest następnie zbierana w tzw. separatorze wody i odprowadzana na zewnątrz osuszacza. Ze względu na rodzaj osuszanego powietrza, rozróżnia się dwa rodzaje osuszaczy ziębniczych, osuszacze ziębnicze powietrza atmosferycznego oraz osuszacze ziębnicze powietrza sprężonego. Osuszacze ziębnicze, oczyszczające powietrze atmosferyczne mają szerokie zastosowanie. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie nieodzowna jest kontrola poziomu wilgotności powietrza i gdzie nie można dopuścić do skraplania pary wodnej. Tego rodzaju osuszaczy używa się do osuszania pomieszczeń takich jak archiwa akt, biblioteki oraz wielkie magazyny papiernicze a także w różnego rodzaju firmach przetwórstwa mięsnego czy mleczarskiego. Osuszacze ziębnicze mają również zastosowanie w osuszaniu dużych hal przemysłowych, piwnic i innych pomieszczeń podziemnych oraz wszędzie tam, gdzie  występuje wilgoć  nie chcemy dopuścić do zawilgoceń i skraplania się pary wodnej. Również w domach mieszkalnych bardzo często stosujemy tego typu osuszacze. Osuszacze ziębnicze powietrza atmosferycznego pomagają w osuszanie domów i mieszkań zalanych na przykład w czasie powodzi i są bardzo przydatne w celu pozbycia się wilgoci. Drugi rodzaj osuszaczy ziębniczych, to osuszacze powietrza sprężonego. Tych osuszaczy używa się wszędzie tam, gdzie musimy usuwać wilgoć z powietrza pod ciśnieniem. Osuszacze ziębnicze sprężonego powietrza  usuwają  wilgoć z powietrza pod ciśnieniem. Ten rodzaj osuszacza ziębniczego bardzo często stosowany w celu uzdatniania i osuszania powietrza wytwarzanego przez sprężarki. Osuszacze ziębnicze powietrza sprężonego są  stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane  jest osuszenie sprężonego powietrza na przykład w celu ochrony określonych urządzeń przed wilgocią w celu zapobiegania korozji .