3 marca 2015 damian

Dobry adwokat – gdzie takiego znaleźć?

Wynajęcie pełnomocnika wiąże się ze sporymi kosztami. Stroną biorącym udział w procesie karny bądź cywilnym przysługuje prawo do adwokata z urzędu. Żeby otrzymać pomoc takiego adwokata trzeba spełnić kilka warunków. Adwokat z urzędu przysługuje głównie osobą, które zostały całościowo zwolnione z opłat sądowych, jednakże mogą się o niego ubiegać również ci, który takiego zwolnienia nie otrzymali. Pierwszym krokiem przy staraniu się przyznanie pełnomocnika z urzędu jest złożenie specjalnie przygotowanego wniosku. Wzory takich wniosków dostępne są w sądach oraz w Internecie. Wypełniony wniosek należy złożyć do odpowiedniego sądu, w którym odbywać ma się rozprawa. Jeżeli wnioskodawca  nie mieszka w pobliżu tego sądu, może złożyć wniosek w swoim sądzie rejonowym, a ten przekaże go do właściwej jednostki. Samo wypełnienie wniosku to jednak nie wszystko. Wnioskodawca musi udowodnić, że jego sytuacja materialna nie pozwala na wynajęcie adwokata na własną rękę. Trzeba złożyć przy tym oświadczenie, że taki wydatek w wyraźny sposób nadszarpnąłby budżet rodzinny i spowodowałby szkody dla strony postępowania albo jego współmałżonka bądź dzieci. Oświadczenie o kiepskiej sytuacji materialnej powinno być podparte jakimiś dokumentami. Może to być zaświadczenie z pracy albo z urzędu pracy, pit, odcinek z renty albo inny dokument. Trzeba pamiętać, że nawet jeśli sąd rozpatrzy wniosek pozytywnie, a w czasie toku postępowania sytuacja materialna się tej osoby się zmieni, to zostanie ona obciążona kosztem usług przyznanego wcześniej adwokata. Jeżeli odrzuci wniosek, wnioskodawca może się odwoływać do sądu wyższej instancji. Status materialny to nie jedyny czynnik decydujący o przyznawaniu obrońcy z urzędu. W przypadku kiedy sąd uzna, że wnioskodawca jest osobą na tyle kompetentną i zaznajomioną z procedurami prawnymi, że może samodzielnie występować przed sądem, wniosek o pełnomocnika z urzędu odrzuca. Starający się o obrońcę z urzędu może we wniosku wyznaczyć konkretną osobę, która miałaby go reprezentować. Rada adwokacka często przychyla się do takich próśb i po porozumieniu z danym adwokatem przedziela go tej osobie.